naivi şi proşti ?

De ce se întîmplă uneori

Sa fim naivi şi proşti ?

Nu ne gîndim la consecinţe

Nu ne oprim atunci cînd nu-s speranţe

Nu ne oprim atunci cînd n-avem şanse.

Poţi să te opreşti un pic

Sa iai un gît de aer mic

Stau la pămînt, nori de durere

Zac în sînge, nu mai am putere.

Cu inima rănită, cu sufletul în ceaţă,

Gîndesc la viaţă…

Poţi să opreşti izvoru care curge,

Acel ce curge de la sine,

Să-l sapi şi să-l astupi definitiv.

Să’ncerci să-ţi faci tu malurile,

S’alegi tu apa, s’alegi şi delta

Să ştii de unde vine, şi unde pleacă.

Suntem stăpîni pe propriile destine

Şi vrem întotdeauna numai bine,

Dar iată vine timpul

Timpul adevărului, minciunii … şi dacă?

Salvează-mă, răneştemă, şi pleacă

Nu, nu pleca… nu te da…